z3A Phân Tích Ứng Dụng Nâng Cao

Xác định Rủi ro về Bảo mật và Quyền riêng tư trên hàng triệu ứng dụng iOS và Android

6.000 ứng dụng mới được thêm vào App Stores mỗi ngày

Mỗi ngày có 6.000 ứng dụng mới được thêm vào App store của Apple và Google play store. Bất kỳ chuyên gia bảo mật nào cũng không thể theo kịp số lượng ứng dụng mới mà có khả năng xâm nhập vào môi trường của họ. Phân tích ứng dụng nâng cao của Zimperium (z3A) liên tục theo dõi và đánh giá các ứng dụng di động. Phân tích được chuyển đến chuyên gia bảo mật:

 • Phân tích rủi ro và quyền riêng tư của ứng dụng chi tiết.
 • Danh mục bao gồm hàng triệu ứng dụng đã và đang phát triển.
 • Nội dung nâng cao khả năng, ý thức của người dùng và thông tin chi tiết về hoạt động của thiết bị.

 

“Các báo cáo z3A cho thấy giá trị tức thì bằng cách xác định các rủi ro bảo mật trong các ứng dụng của người tiêu dùng và cho phép các chính sách để ứng dụng tự động tuân thủ.”

– CSO, Mạng lưới bệnh viện có trụ sở tại Hoa Kỳ

Các cuộc phân tích đang diễn ra

Đối với mỗi ứng dụng di động đều có rủi ro được xác định, giải pháp z3ATM của Zimperium cung cấp thông tin chi tiết sâu sắc, bao gồm phân tích ngữ cảnh, cũng như xếp hạng các chi tiết dựa trên quyền riêng tư và bảo mật.

Một công cụ xử lý song song liên tục thu thập và đối chiếu dữ liệu từ nhiều nguồn, từ phần mềm độc hại đến các trường hợp thay đổi dữ liệu. Các thử nghiệm và xác thực đa biến được áp dụng để bạn có thể xác định các rủi ro về quyền riêng tư và bảo mật của ứng dụng dành cho thiết bị di động trước khi chúng trở thành mối đe dọa thực sự. Công cụ này được cập nhật liên tục cho các mối đe dọa mới và các hành vi rủi ro ứng dụng mới nhất.

Bạn có thể biết trong thời gian thực những gì mỗi và mọi ứng dụng đang làm, bao gồm:

 • Nội dung: mã ứng dụng.
 • Mục đích: hành vi của ứng dụng.
 • Bối cảnh: tên miền, chứng chỉ, tập tin chia sẻ, truyền thông mạng.

Từ cơ sở dữ liệu rộng lớn và khả năng bảo vệ được cập nhật tự động, bạn sẽ có được thông tin chi tiết về hiệu suất và chất lượng phù hợp với nhu cầu quản lý rủi ro bảo mật và quyền riêng tư của doanh nghiệp bạn.

Khả năng hiển thị về cách bảo mật trên thiết bị di động của bạn

Từ zConsole của Zimperium, bạn có được cái nhìn tổng thể về tình trạng rủi ro của thiết bị, bao gồm cả rủi ro ứng dụng thông qua giải pháp z3A được tích hợp.

Báo cáo tóm tắt rủi ro bảo mật và quyền riêng tư của ứng dụng có thể được tạo trong vài phút tiết kiệm thời gian phân tích lên đến 8 giờ nghiên cứu. Các báo cáo bao gồm đánh giá các điểm rủi ro của ứng dụng và hành vi của ứng dụng và trong bối cảnh các nhóm bảo mật doanh nghiệp có thể hành động và áp dụng ngay các chính sách ứng dụng bắt buộc. Các tiêu chí kỹ thuật chi tiết trong JSON (là viết tắt của JavaScript Object Notation là một kiểu định dạng dữ liệu tuân theo một quy luật nhất định mà hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay đều có thể đọc được). JSON là một tiêu chuẩn mở để trao đổi dữ liệu trên web giúp các nhóm bảo mật hiểu thêm về lệnh và kiểm soát các tương tác của các ứng dụng độc hại.

Đặc quyền tùy chỉnh ứng dụng

Dựa trên thông tin ứng dụng chi tiết từ z3A, quản trị viên có thể tạo chính sách ứng dụng chi tiết và được tùy chỉnh nâng cao. Các chính sách này có thể được áp dụng cho tất cả người dùng hoặc trên cơ sở được nhắm mục tiêu nhiều hơn theo các nhóm, hoặc những chính sách đã tồn tại trong EMM/UEM. EMM-Enterprise mobility management là quản lý di động doanh nghiệp. UEM- Unified endpoint management là quản lý thiết bị đầu cuối hợp nhất là sự hội tụ của nhiều khía cạnh cấu hình thiết bị, quản lý, bảo mật và thực thi chính sách.

NGĂN CHẶN CÁC MỐI ĐE DỌA CỦA ỨNG DỤNG TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA Z3A

Đánh giá rủi ro ở các thiết bị di động liên tục.

Nhận dạng và phân tích các ứng dụng tiềm ẩn rủi ro trước khi chúng thành mối đe dọa.

Sự tương quan thời gian thực của các rủi ro trên ứng dụng và phân tích thiết bị di động.

MỞ RỘNG ĐÁNH GIÁ RỦI RO THÔNG QUA PHÂN TÍCH TOÀN DIỆN CÁC ỨNG DỤNG Ở THIẾT BỊ DI ĐỘNG

Sản phẩm phân tích ứng dụng nâng cao z3A của Zimperium cung cấp các khả năng đánh giá rủi ro cho giải pháp ngăn ngừa mối đe dọa đối với các thiết bị di động liên tục và theo thời gian thực. Nó xác định các ứng dụng tiềm ẩn rủi ro trước khi chúng trở thành mối đe dọa. Sản phẩm phân tích ứng dụng nâng cao cung cấp tất cả thông tin toàn diện về rủi ro nơi các ứng dụng ở các thiết bị di động, bao gồm các xếp hạng bảo mật và quyền riêng tư cùng với phân tích theo bối cảnh cho từng ứng dụng tiềm ẩn nguy cơ được nhận dạng.

Không giống như các giải pháp độc lập ngăn ngừa rủi ro ở ứng dụng hay các giải pháp nổi tiếng cho các ứng dụng, sản phẩm phân tích ứng dụng nâng cao của Zimperium là sản phẩm duy nhất có khả năng phối hợp sự phân tích rủi ro của ứng dụng với sự phân tích thiết bị. Nó cho thấy một cái nhìn toàn diện về hoạt động tiềm ẩn rủi ro của thiết bị bao gồm khai thác hệ điều hành, các cuộc tấn công mạng và các ứng dụng từ phần mềm độc hại, rủi ro bảo mật và các đánh giá tình hình bảo mật.

TẬN DỤNG SỨC MẠNH CỦA DỮ LIỆU

  Sản phẩm phân tích ứng dụng nâng cao z3A cung cấp cho các quản trị viên bảo mật những hiểu biết thấu đáo, sâu rộng để họ có thể xác định ứng dụng nào sử dụng ở doanh nghiệp của họ an toàn hoặc nguy hiểm. Ngay giữa nền tảng đánh giá rủi ro ở các thiết bị di động được thiết lập theo mục đích, hoàn toàn tự động và dựa trên công nghệ đám mây là một công cụ xử lý song song liên tục thu thập thông tin từ nhiều nguồn áp dụng các thử nghiệm và xác thực đa biến ngẫu nhiên để xác định các rủi ro liên quan đến bảo mật và quyền riêng tư ở các ứng dụng di động trước khi chúng trở thành các mối đe dọa. Công cụ sử dụng một loạt các quy trình chạy song song không đồng bộ để thực hiện việc điều tra và phân tích chính xác và sâu rộng.

PHÂN TÍCH

THU THẬP THÔNG TIN

KIỂM TRA/XÁC NHẬN

Ø Phân tích động (D.A.S.T)

Ø Phân tích tĩnh (S.A.S.T)

Ø Vượt qua ứng dụng tương quan

Ø Kiểm tra mã bên thứ ba và nhận biết

Ø Kiểm tra lưu lượng

Ø Nhiều công cụ đe doạ khác nhau

Ø Lịch sử người đăng ký

Ø Truyền thông

Ø URL tốt nhất

Ø rỉ dữ liệu

Ø Vi phạm quyền riêng tư

Ø Vi phạm bảo mật

Ø Phân tích dấu vết

Ø Top 10 OWASP Mobile

Ø Chuỗi thông tin tin cậy

Ø Xác thực chứng chỉ SSL

Ø Lỗ hổng bảo mật

Ø Ghim chứng nhận an toàn

Ø Phát hiện khoanh vùng

Ø Uy tín  cùa nhà phát triển ứng dụng

 

   z3A thu thập mọi thứ từ phần mềm độc hại đến các trường hợp ngụy tạo dữ liệu và cung cấp kết quả định tính và định lượng chi tiết để đáp ứng nhu cầu cụ thể của bất kỳ doanh nghiệp nào về phân tích nguy cơ mất quyền riêng tư và bảo mật ứng dụng. Khách hàng được hưởng lợi từ một cơ sở dữ liệu khổng lồ, kiến thức về các ứng dụng được cập nhật tự động. Là một công cụ cập nhật tự động, công cụ xử lý song song z3A là tự học. Nó liên tục xây dựng dựa trên nền tảng trí thông minh của chính nó, thích ứng với thay đổi và đánh giá lại các ứng dụng để xác định xem tình hình rủi ro của chúng có thay đổi không.

z3A PHÂN TÍCH ỨNG DỤNG CHI TIẾT TRONG VÀI PHÚT

Phân tích ứng dụng nâng cao z3A cho phép quản trị viên bảo mật biết mỗi ứng dụng đang làm gì.Phân tích ứng dụng chi tiết của nó cung cấp cho họ cái nhìn sâu sắc về :

 • Nội dung Tự cung cấp mã ứng dụng.
 • Ý địnhHoạt động của ứng dụng.
 • Bối cảnh Các tên miền, chứng chỉ, mã chia sẻ mạng thông tin liên lạc.

    z3A không chỉ dừng lại ở phân tích mã tĩnh. Nó cũng thực hiện phân tích mã động, chạy ứng dụng ở một số máy ảo để có thể so sánh cách ứng dụng thực sự hoạt động nhằm tăng độ chính xác. Sử dụng công nghệ máy học và trí tuệ nhân tạo, sản phẩm phân tích ứng dụng nâng cao của Zimperium, tương quan với những phát hiện của nó trong cơ sở dữ liệu rộng lớn và đa biến để dự đoán các hoạt động của ứng dụng và cung cấp cho các nhóm bảo mật các dữ liệu rõ ràng và có thể sử dụng để hành động. 

   Các bảng báo cáo tóm tắt nguy cơ mất quyền riêng tư và bảo mật ứng dụng bao gồm chấm điểm rủi ro của ứng dụng, chấp nhận hay loại bỏ ứng dụng, cũng như các hành vi và bối cảnh của ứng dụng để các nhóm bảo mật doanh nghiệp có thể dựa theo đó mà hành động. Các tạp chí kỹ thuật chi tiết về JSON giúp các nhóm bảo mật hiểu thêm về hệ thống truyền tải thông tin “Command & Control” của các ứng dụng độc hại.

    Các báo cáo này gần thời gian thực và được tạo trong vài phút, tiết kiệm cho người kiểm tra ứng dụng sáu đến tám giờ nghiên cứu so với cách cũ. Báo cáo có thể được tạo ra để đánh giá rủi ro của các ứng dụng ban đầu khi thiết bị được kích hoạt AIPS và sau đó khi ứng dụng được cài đặt và cập nhật.

 HÀNH ĐỘNG GIẢM THIỂU NGUY CƠ

  Các quản trị viên bảo mật có thể thiết lập các chính sách chủ động cho các ứng dụng để giảm thiểu rủi ro và trộm cắp dữ liệu. Các chính sách và việc giảm thiểu rủi ro có thể tùy chỉnh để doanh nghiệp có thể điều chỉnh các hành động theo mức độ chấp nhận rủi ro của họ. Ví dụ: quyền truy cập / đặc quyền của người dùng có thể bị hạn chế nếu các ứng dụng có nguy cơ tiềm ẩn được cài đặt trên thiết bị của họ.

  z3A cũng cho phép giảm thiểu rủi ro thông qua các hành động tự tùy chỉnh, chẳng hạn như việc gửi SMS ra ngoài và phát hiện ra một ứng dụng tiềm ẩn rủi ro.

TẠI SAO LẠI LÀ AMERITEC?

   Ameritec cung cấp nền tảng quản lý mối đe dọa đối với các thiết bi di động đầu tiên, thực hiện việc chống lại các đe dọa trực tuyến liên tục và theo thời gian thực cho cả các thiết bị di động và ứng dụng:

 • Giám sát liên tục trên thiết bị và phát hiện các cuộc tấn công mạng di động đã biết và chưa biết trong thời gian thực.
 • Khả năng hiển thị toàn diện trên tất cả các thiết bị di động để đánh giá các rủi ro kinh doanh, xác định các lỗ hổng bảo mật và cập nhật các chính sách để điều chỉnh và cải thiện việc bảo vệ các ứng dụng và thiết bị di động.
 • Quản lý hoàn chỉnh với các thông báo đến quản trị viên, người dung cuối có thể định cấu hình và các đề xuất hành động theo chính sách được tự động dựa trên máy học của Zimperium để bảo vệ thiết bi ̣di động trên toàn thế giới.

Nhận tin tức mới nhất về An ninh mạng vào hộp thư của bạn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây